Wednesday, September 19, 2012

BAGAIMANA DENGAN AKU?

 
“Apa yang telah kulakukan di dunia ini ya, sedangkan akhirat menunggu-nunggu antara dua jurang, yang satu sabana hijau yang indah dan yang satu api yang siap menjilat-jilat diriku.....hiks..hiks.^O^”
[Abu Bakar Siddiq ra., Umar Bin Khatab ra., Usman Bin Affan ra., Ali Bin Abi Thalib ra., Thalhah Bin Abdullah ra., Zubair Bin Awaam, Sa’ad bin Abi Waqqas, Sa’id Bin Zaid, Abdurrahman Bin Auf, Abu Ubaidillah Bin Jarrah]
 
Mata ini berkaca. Cairan bening menetes satu persatu dari lambat menjadi menderas. Kubaca peralahan. Kini mari bayangkan Sahabat Abu Bakar, “Beliau adalah khalifah pertama sesudah wafatnya Rasulullah Saw. Selain itu Abu bakar juga merupakan laki-laki pertama yang masuk Islam, pengorbanan dan keberanian beliau tercatat dalam sejarah, bahkan juga didalam Quran (Surah At-Taubah ayat ke-40) sebagaimana berikut : “Jikalau tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seseorang dari dua orang (Rasulullah dan Abu Bakar) ketika keduanya berada dalam gua, diwaktu dia berkata kepada temannya:”Janganlah berduka cita, sesungguhya Allah bersama kita”. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Abu Bakar Siddiq meninggal dalam umur 63 tahun, dari beliau diriwayatkan 142 hadiets.(sumber: dakwatuna.com). Aku mencoba acak membaca dari nama-nama sahabat yang paling sering disebut dan paling dekat dengan Nabi Muhammad beralih kepada nama yang benar-benar awam, Abu Ubaidillah Bin Jarrah: Masuk Islam bersama Usman bin Math’uun, turut berhijrah ke Habasyah pada periode kedua dan mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Saw. Meninggal pada tahun 18 H di urdun (Syam) karena penyakit pes, dan dimakamkan di Urdun yang sampai saat ini masih sering diziarahi oleh kaum Muslimin. Di dalam surat At Taubah disebutkan kaum muhajirin dan anshaor yang dijanjikan Allah Surga. Ke-10 Sahabat yang dijamin masuk surga itu adalahyang tertulis diatas.
 
Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang petama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dengan mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.” (Qs At-Taubah : 100)
 
Bagaimana dengan aku, kamu dan kita semua mahluk di bumi. Tidakkah kau khawatir akan hal ini. Kulihat diriku hhari ini 16/12 dalam ¼ abad umur yang sudah diberikan Allah SWT, amanah yang tak terkira menjadi khalifahtul fil ard. Apa yang telah kulakukan di dunia ini?, sedangkan akhirat menunggu-nunggu antara dua jurang yang terjal dan yang landai,  yang satu landai terhampar sabana hijau yang indah dan yang satu terjal dan dalam penuh sesak dengan api yang siap menjilat-jilat diriku..... Tak kubayangkan sudah hanya kerja keras yang dapat kita lakukan kini. Untuk mengisi sisa hari dengan banyak kebaikkan dan keimanan-ketaqwaan . Dan sepakat menanti datangnya sakaratul maut tiba menjemput dalam rahasia besar Khusnul khotimah atau Su’ul Khotimah.
Ya Allah Biha....Ya Allah Biha Ya Allah Biha...Khusnul Khotimah....

--------------------------------------
Artikel adalah original buatan saya, karena Multiply akan menghapus feature BLOG
maka saya pindahan content Blog Multiply saya ke Blogspot ini.

Source: http://ya2nya2n.multiply.com