Thursday, May 15, 2014

4 Hal Sebelum Tidur


Rasulullah berpesan kepada Aisyah ra.

“ Ya, Aisyah! Jangan engkau tidur sebelum :

1. Khatamkan al-Quran

2. Menjadikan para nabi bersyafaat untukmu di hari kiamat

3. Para muslimin meridhai engkau

4. Melaksanakan haji dan umrah “

Bertanya Aisyah RA:
“Ya Rasulullah ! bagaimana aku dapat melaksanakan empat perkara itu seketika? “

Rasul tersenyum dan bersabda :

1. “Jika engkau akan tidur , bacalah surat al –Ikhlas tiga kali,maka
seakan-akan engkau telah meng-khatamkan Al-Quran

” Bismillaahirrohmaan irrohiim,
‘Qulhuallaahu ahad’ Allaahushshamad’ lam yalid walam yuulad’ walam yakul lahuu kufuwan ahad’ ( 3x ) “

2. "Membacalah shalawat untukku dan untuk para nabi sebelum aku" maka kami semua akan memberimu syafaat di hari kiamat “

“ Bismillaahirrahmaan irrahiim, Allaahumma shallii ‘alaa Muhammad wa’alaa aalii Muhammad ( 3x ) “

3. “Beristighfarlah” untuk para mukminin maka mereka akan meridhai engkau

“ Astaghfirullaahal adziim aladzii laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum wa atuubu ilaih ( 3x )

4. Dan perbanyaklah “bertasbih, bertahmid , bertahlil dan bertakbir” maka seakan-akan engkau telah melaksanakan ibadah haji dan umrah

“ Bismillaahirrahmaan irrahiim, Subhanallaahi Walhamdulillaahi walaailaaha illallaahu allaahu akbar ( 3x )

Toko Buku Online ParcelBuku.Net